Władze NZS Władze NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego jak każda organizacja musi mieć swoje władze, które są wybierane przez Walne Zebranie Członków NZS UJ. Działalność zarządu zwanego w tym wypadku Zarządem Uczelnianym polega na wytyczaniu głównych nurtów działania NZS UJ, oraz na nadzorowaniu i wspieraniu Członków organizacji w realizowaniu swoich projektów w ramach ogólnego planu działania NZS UJ.

W tym roku zostały wybrane następujące władze NZS UJ, które reprezentują organizację:

Zarząd Uczelniany

  • Przewodnicząca - Julia Dzięcielska
  • Wiceprzewodniczący - Damian Czerw
  • Sekretarz - Grzegorz Kozak
  • Partnerzy i PR - Maria Prokop

Uczelniana Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący - Mateusz Dzięcielski
  • Sekretarz - Emilian Wilk
  • Członek - Joanna Babuśka