Władze NZS Władze NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego jak każda organizacja musi mieć swoje władze, które są wybierane przez Walne Zebranie Członków NZS UJ. Działalność zarządu zwanego w tym wypadku Zarządem Uczelnianym polega na wytyczaniu głównych nurtów działania NZS UJ, oraz na nadzorowaniu i wspieraniu Członków organizacji w realizowaniu swoich projektów w ramach ogólnego planu działania NZS UJ.

W tym roku zostały wybrane następujące władze NZS UJ, które reprezentują organizację:

Zarząd Uczelniany

  • Przewodnicząca - Julia Dzięcielska
  • Wiceprzewodnicząca - Anna Słapek
  • Sekretarz - Dominik Biga
  • Partnerzy - Monika Armatys
  • PR - Maria Dzięcielska
  • HR - Adrianna Glegoła

 

Uczelniana Komisja Rewizyjna

  • Przewodnicząca - Maria Prokop
  • Sekretarz - Grzegorz Kozak
  • Członek - Elżbieta Korszak