Władze NZS Władze NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego jak każda organizacja musi mieć swoje władze, które są wybierane przez Walne Zebranie Członków NZS UJ. Działalność zarządu zwanego w tym wypadku Zarządem Uczelnianym polega na wytyczaniu głównych nurtów działania NZS UJ, oraz na nadzorowaniu i wspieraniu Członków organizacji w realizowaniu swoich projektów w ramach ogólnego planu działania NZS UJ.

W tym roku zostały wybrane następujące władze NZS UJ, które reprezentują organizację:

Zarząd Uczelniany

  • Przewodnicząca - Magdalena Basiak
  • Wiceprzewodnicząca - Zuzanna Telega
  • Sekretarz - Katarzyna Madej
  • Partnerzy - Anna Potera
  • PR - Olga Pawlak

 

Uczelniana Komisja Rewizyjna

  • Przewodnicząca - Julia Dzięcielska
  • Sekretarz - Dominik Biga
  • Członek - Adrianna Glegoła