Podstawy prawne Podstawy prawne

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją ogólnopolską, działa na większości uczelni wyższych. Można śmiało powiedzieć, że należy do największych tego typu organizacji studenckich. NZS jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Nasz statut przewiduje możliwość tworzenia na wyższych uczelniach swego rodzaju przedstawicielstw, które funkcjonują w oparciu o własną osobowość prawną lub bez niej.

NZS UJ jest tzw. jednostką organizacyjną NZS, posiadającą własną osobowość prawną. Tym samym w kwestii wyboru naszych przedstawicieli, sposobu prowadzenia działalności, posiadamy dużą autonomię w stosunku do władz krajowych. To studenci UJ, a zarazem członkowie NZS, wybierają ludzi, którzy mają ich reprezentować. Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest ingerencja władz krajowych w działalność poszczególnego NZS. Jest to podyktowane tym, że nasi członkowie zdają sobie sprawę, że tylko poprzez działalność prowadzoną przez poszczególne Zarządy Uczelniane, w ich ośrodkach akademickich, NZS jest silną i sprawną organizacją. Władze krajowe mają pełnić rolę wspierającą i reprezentacyjną dla całego środowiska akademickiego skupionego w NZS. Akty prawne, jakie są podstawą naszej działalności to: